01-2

მომსახურების სფეროები

ინტეგრირებული წრეების ინდუსტრია
ახალი ენერგეტიკული ინდუსტრია
კვების და ფარმაცევტული ინდუსტრია
მანქანების წარმოების ინდუსტრია
ბრტყელი პანელის ჩვენების ინდუსტრია
სიცოცხლის მეცნიერების ინდუსტრია
საზოგადოებრივი სამშენებლო ინდუსტრია
ინტერნეტ მონაცემთა ცენტრი (IDC)

02-3

მთელი პროცესის სერვისი

კონსულტაცია და დიზაინი
ინჟინერიის მენეჯმენტი
აღჭურვილობის შესყიდვა
სავაჭრო ლოგისტიკა
მშენებლობა და მონტაჟი
ექსპლუატაცია და შენარჩუნება